آخی!!!

 

آخی نگا کنید سلنا رو ...قلب

وای خدا دمی عینکی بوده!!!خنده

یعنی از بچگیا با هم دوست بودن چه جالب

 

/ 2 نظر / 24 بازدید
رها(بیا2 )

واقعا جالب با هم دوس بودن

Parisa

آپممممممممممممم ____________000000____________000000 __________000000000000______000000000000 ______000000000000000000__000000000000000000 ____00000000000000000000000000000000000000000 ___00000000000000██000000000██00000000000000 __000000000000000██000000000██000000000000000 _0000000000000000██000000000██0000000000000000 _0000000000000000___000000000___0000000000000000 _0000000000000000___000000000___0000000000000000 _0000000000000000___000000000___0000000000000000 _0000000000___000000000000000000000___0000000000 __000000000___000000000000000000000___000000000 ___000000000___0000000000000000000___000000000 _____000000000___000000000000000___000000000 _______00000000____00000000000____00000000 __________0000000_______________0000000 _____________0000000000000000000000000 _______________000000000000000000000 __________________000000000000000 ___________________000000000000 ______________________000000 _______________________0000