لیرکس

 

نیشخنداین متن آهنگیه که الان دارید میشنوید(spotlight)نیشخند

I can tell by the way you feel,

میتونم بهت بگم بویسله ی احساست

Somethin’ ain’t goin’ your way

یه چیزی توی تو درست نیست

Jeans too tight and your hair ain’t right,

شلوارت حسابی تنگ هست  و موهاتم نا مرتبه

We all get some of those days

ما هممون ذره ای از این روز ها رو به دست میاریم

Ohh, throw that mirror away

اوــــه این فکرارو بریزشون دور

Ohh, you know it’s gonna be okay

اوه تو میدونی که قراه خوب شه

Take it down, shake it out,

بدش پایین ، بلرزونش

On the floor You’ll get over it,

روی زمین تو همش به دست اوردی

Let it drop, make it stop, Ohh

بذار بی افته ، نگهش دار ، اوههههه

When you feel like nothing, everybody’s something

وقتی تو احساس هیچی میکنی ، همه ادم ها یه طوری

You and your friend،  Everybody jump in, look at us now

تو و دوستات ، همه ادم ها تو این ماجرا هستن ، به خودمون نگاه کن

Everybody shout out, Ohh In the spotlight,

همه ادم ها دارن چرت و پرت میگن زیر نور افکن ها

No matter what’s your outside,

مهم نیس که چی اون بیرونه

Get it with your inside

تو هوای خودتو داخل داشته باش

Open your eyes, you deserve the spotlight

چشم هاتو باز کن ،تو سزاوار روشنایی هستی

Don’t be from them, everybody’s something, ohh

مث اونا نباش ، همه ادم ها یه چیزی دارند ،

Ooh, In the spotlight (x4)

اوههههه توی روشنایی نور افکن

Gettin’ up, oh worn my face

بلند شو ، اوه صورت گرم شده

Wish I could press delete

کاش میتونسم مث دکمه پاک کردن همه چیزو حدف کنم

We all got something we don’t like

من همیشه چیزایی که دوست نداریم و به دست میاریم

Even Angelina Jolie،  Ohh, throw that mirror away

حتی انجلینا جولی ، اوـــه اونارو بریز دور

Ohh, don’t be goin’ M.I.A

اوــــه نرو به ام آی اِی

Take it down, shake it out,

بدش پایین ، بلرزونش

On the floor You’ll get over it,

روی زمین تو همش به دست اوردی

Let it drop, make it stop, Ohh

بذار بی افته ، نگهش دار ، اوههههه

When you feel like nothing, everybody’s something

وقتی تو احساس هیچی میکنی ، همه ادم ها یه طوری

You and your friend،  Everybody jump in, look at us now

تو و دوستات ، همه ادم ها تو این ماجرا هستن ، به خودمون نگاه کن

Everybody shout out, Ohh In the spotlight,

همه ادم ها دارن چرت و پرت میگن زیر نور افکن ها

No matter what’s your outside,

مهم نیس که چی اون بیرونه

Get it with your inside

تو هوای خودتو داخل داشته باش

Open your eyes, you deserve the spotlight

چشم هاتو باز کن ،تو سزاوار روشنایی هستی

Don’t be from them, everybody’s something, ohh

مث اونا نباش ، همه ادم ها یه چیزی دارند ،

Ooh, In the spotlight (x4)

اوههههه توی روشنایی نور افکن

I can tell by the way you talk the talk

من میتونم همونطوری که تو صحبت میکنی بهت بگم

That somethin’ ain’t goin’ your way

که یه چیزی با تو جور در نمیاد

‘Cause your jeans too tight and your hair ain’t right

چون تو شلوار جین چسبونی تنته و موهات هم بهم ریختس

Well we all get some of those days

خوب پس هممون ذره ای از این روز ها رو به دست میاریم

Just take another deep breath, try to hit your reset

فقط یه نفس عمیق دیگه ای بکش ، سعی کن که بخوابی

You know that I can relate

میدونی که من میتونم ارتباط داشته باشم

Put your hands in the air

دستات رو بگیر سمت اسمون

Now let me hear you shout out

حالا بذار صدای فریادتو بشنوم

Well get out of my way

خوب پس از زندکی من برو بیرون

Take it down, shake it out,

بدش پایین ، بلرزونش

On the floor You’ll get over it,

روی زمین تو همش به دست اوردی

Let it drop, make it stop, Ohh

بذار بی افته ، نگهش دار ، اوههههه

When you feel like nothing, everybody’s something

وقتی تو احساس هیچی میکنی ، همه ادم ها یه طوری

You and your friend،  Everybody jump in, look at us now

تو و دوستات ، همه ادم ها تو این ماجرا هستن ، به خودمون نگاه کن

Everybody shout out, Ohh In the spotlight,

همه ادم ها دارن چرت و پرت میگن زیر نور افکن ها

No matter what’s your outside,

مهم نیس که چی اون بیرونه

Get it with your inside

تو هوای خودتو داخل داشته باش

Open your eyes, you deserve the spotlight

چشم هاتو باز کن ،تو سزاوار روشنایی هستی

Don’t be from them, everybody’s something, ohh

مث اونا نباش ، همه ادم ها یه چیزی دارند ،

When you feel like nothing, everybody’s something

وقتی تو احساس هیچی میکنی ، همه ادم ها یه طوری

You and your friend،  Everybody jump in, look at us now

تو و دوستات ، همه ادم ها تو این ماجرا هستن ، به خودمون نگاه کن

Everybody shout out, Ohh

همه ادم ها فریاد میکشن ، اوـــه

Ohh In the spotlight,

زیر نور افکن ها

No matter what’s your outside,

مهم نیس که چی اون بیرونه

Get it with your inside

تو هوای خودتو داخل داشته باش

Open your eyes, you deserve the spotlight

چشم هاتو باز کن ،تو سزاوار روشنایی هستی

Don’t be from them, everybody’s something, ohh

مث اونا نباش ، همه ادم ها یه چیزی دارند ،

Ohh, In the spotlight (x4)

زیر چراغ نور افکن

/ 3 نظر / 20 بازدید
arman

خيلي زيبا بود راستي برات يه ميل زدم

ali

slm dost golam web bahaliii darii khoshal mishim mano ba esme webam belinkii albate age delet khast bazam sar bezan montazeretam